اهواز – قسمت اول – در راه

1 thought on “اهواز – قسمت اول – در راه”

  1. چقدر دلم می خواد من الان سوار یکی از همون هواپیماها بودم به مقصد اهواز، بوی شرجی، بوی نی، بوی خاک، بوی خونه.. چقدر قشنگ گقتی اونجا که تیکه پاره های دلت رو باید جمع کنی، کاش می شد منم می رفتم و تیکه های دلم رو جمع می کردم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *